Dokument EU 8176/10

Návrh nařízení Rady (EU) o provádění posílené spolupráce v oblasti práva použitelného na rozvody a odloučení
/kód dokumentu 8176/10, COM(2010) 105 final, 2010/0067 (CNS)/Deskriptory EUROVOCu:manželské právo, rozvod, soudní rozluka, užší spolupráceISP (příhlásit)