Dokument EU 7966/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o pokroku v polovině období v souladu s článkem 5b rozhodnutí Rady o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
/kód dokumentu 7966/19, COM(2019) 147 final/ISP (příhlásit)