Dokument EU 7665/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti
/kód dokumentu 7665/16, COM(2016) 197 final/ISP (příhlásit)