Dokument EU 7577/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu rozšíření produkce relevantních potravinářských a krmných plodin ve světě
/kód dokumentu 7577/19, COM(2019) 142 final/ISP (příhlásit)