Dokument EU 7475/19

Zpráva Komise Radě o hodnocení nařízení (EU) 2016/369 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie
/kód dokumentu 7475/19, COM(2019) 133 final/ISP (příhlásit)