Dokument EU 7458/19

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
/kód dokumentu 7458/19, COM(2019) 132 final/ISP (příhlásit)