Dokument EU 7421/18

Doporučení Komise ze dne 21.3.2018 týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
/kód dokumentu 7421/18, C(2018) 1650 final/ISP (příhlásit)