Dokument EU 7418/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Čas zavést moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomiky
/kód dokumentu 7418/18, COM(2018) 146 final/ISP (příhlásit)