Dokument EU 7377/17

Joint Communication to the European Parliament and the Council - Elements for an EU Strategy for Syria - Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Prvky strategie EU pro Sýrii
/kód dokumentu 7377/17, JOIN(2017) 11 final/ISP (příhlásit)