Dokument EU 7222/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek vůči třetím stranám
/kód dokumentu 7222/18, COM(2018) 96 final, 2018/0044 (COD)/ISP (příhlásit)