Dokument EU 6987/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013
/kód dokumentu 6987/18, COM(2018) 110 final, 2018/0045 (COD)/ISP (příhlásit)