Dokument EU 6928/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie
/kód dokumentu 6928/13, COM(2013) 95 final, 2013/0057 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:biometrie, cestující, cizí státní občan, hraniční kontrola, ochrana dat, pořizování dat, sběr dat, Schengenský informační systém, vnější hranice Evropské unie, výměna informacíISP (příhlásit)