Dokument EU 6231/13

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu
/kód dokumentu 6231/13, COM(2013) 45 final, 2013/0025 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 6231/13 dne 11.02.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 43. schůzi dne 28.02.2013 svým usnesením č. 299 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, finanční instituce, finanční právo, finanční trh, financování, hospodářská spolupráce, hospodářský trestný čin, kapitálový převod, koordinace politik v Evropské měnové unii, korupce, malé a střední podniky, ochrana dat, osobní údaje, praní špinavých peněz, správní postih, terorismus, úvěrová instituce, výměna informací, zákazníciISP (příhlásit)