Dokument EU 6230/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků
/kód dokumentu 6230/13, COM(2013) 44 final, 2013/0024 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 6230/13 dne 11.02.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 43. schůzi dne 28.02.2013 svým usnesením č. 299 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinu, hospodářská spolupráce, hospodářský trestný čin, kapitálový převod, koordinace politik v Evropské měnové unii, možnost zpětného vysledování, osobní údaje, praní špinavých peněz, terorismus, výměna informací, zprostředkování datISP (příhlásit)