Dokument EU 6058/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výdajích EZZF - Systém včasného varování č. 11-12/2018
/kód dokumentu 6058/19, COM(2019) 73 final/ISP (příhlásit)