Dokument EU 5997/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP
/kód dokumentu 5997/19, COM(2019) 31 final/ISP (příhlásit)