Dokument EU 5988/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2017
/kód dokumentu 5988/19, COM(2019) 37 final/ISP (příhlásit)