Dokument EU 5985/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 14. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o volbu generálního sekretáře OTIF na období od 8. dubna 2019 do 31. prosince 2021
/kód dokumentu 5985/19, COM(2019) 56 final/ISP (příhlásit)