Dokument EU 5947/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
/kód dokumentu 5947/18, COM(2018) 65 final/ISP (příhlásit)