Dokument EU 5899/13

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
/kód dokumentu 5899/13, COM(2013) 18 final, 2013/0012 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:alternativní energie, dopravní infrastruktura, dovoz Společenství, elektrický vůz, městská doprava, mezinárodní silniční doprava, náhradní palivo, říční přeprava, ropný produkt, soběstačnost v zásobování energií, technická norma, transevropská síť, trvale udržitelná mobilita, venkovský region, výroba vodíku, zemní plynISP (příhlásit)