Dokument EU 5844/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
/kód dokumentu 5844/18, COM(2018) 51 final, SEC(2018) 82 final, 2018/0018 (COD)/ISP (příhlásit)