Dokument EU 5801/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství
/kód dokumentu 5801/17, COM(2017) 34 final/ISP (příhlásit)