Dokument EU 5705/17

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council adapting a number of legal acts in the area of Justice providing for the use of the regulatory procedure with scrutiny to Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se několik právních aktů v oblasti spravedlnosti zahrnujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
/kód dokumentu 5705/17, COM(2016) 798 final, 2016/0399 (COD)/ISP (příhlásit)