Dokument EU 5661/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Třináctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 5661/18, COM(2018) 46 final/ISP (příhlásit)