Dokument EU 5464/18

Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
/kód dokumentu 5464/18, COM(2018) 24 final, 2018/0008 (NLE)/ISP (příhlásit)