Dokument EU 5459/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
/kód dokumentu 5459/18, COM(2018) 22 final/ISP (příhlásit)