Dokument EU 5358/17

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the respect for private life and the protection of personal data in electronic communications and repealing Directive 2002/58/EC (Regulation on Privacy and Electronic Communications) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, kterým se ruší směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)
/kód dokumentu 5358/17, COM(2017) 10 final, 2017/0003 (COD)/ISP (příhlásit)