Dokument EU 5335/18

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 5335/18, COM(2018) 20 final, 2018/0005 (CNS)/ISP (příhlásit)