Dokument EU 5284/17

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky
/kód dokumentu 5284/17, COM(2016) 824 final, 2016/0403 (COD)/ISP (příhlásit)