Dokument EU 5281/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání
/kód dokumentu 5281/17, COM(2016) 822 final, 2016/0404 (COD)/ISP (příhlásit)