Dokument EU 5163/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v Evropě
/kód dokumentu 5163/19, COM(2019) 1 final/ISP (příhlásit)