Dokument EU 5071/19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN]
/kód dokumentu 5071/19, COM(2019) 3 final, 2019/0001(COD)/ISP (příhlásit)