Dokument EU 5037/08

Návrh rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu, kterým se mění rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 ve znění rozhodnutí Rady 2003/659/SVV o zřízení Eurojustu, v zájmu posílení boje proti závažné trestné činnosti
/kód dokumentu 5037/08/ISP (příhlásit)