Dokument EU 18966/11

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zadávání veřejných zakázek
/kód dokumentu 18966/11, KOM(2011) 896 v konečném znění, 2011/0438 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dohoda o dodávkách, dohoda o provedení prací, dohoda o službách, dopravní síť, dopravní trh, důvěrná informace, hospodářský růst, malé a střední podniky, oprávnění k výkonu služby, poštovní služba, potřeba energie, přidělení zakázky, průhlednost administrativy, rozvod vody, soutěžní řízení, správní smlouva, subdodávka, svoboda poskytovat služby, technická překážka, trvale udržitelný rozvoj, veřejné výdaje, vypsání soutěže, zásobování energiíISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)