Dokument EU 18964/11

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadávání veřejných zakázek v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
/kód dokumentu 18964/11, COM(2011) 895 final, 2011/0439 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dohoda o provedení prací, dopravní síť, dopravní trh, důvěrná informace, hospodářský růst, oprávnění k výkonu služby, poštovní služba, potřeba energie, přidělení zakázky, průhlednost administrativy, rozvod vody, soutěžní řízení, správní smlouva, subdodávka, svoboda poskytovat služby, technická překážka, trvale udržitelný rozvoj, vypsání soutěže, zásobování energiíISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)