Dokument EU 17935/11

Návrh rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)
/kód dokumentu 17935/11, KOM(2011) 811 v konečném znění, 2011/0402 (CNS)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 17935/11 dne 6.12.2011.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 12.01.2012 svým usnesením č. 167 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:financování Společenství, komunitární politika pro výzkum, konkurenceschopnost, malé a střední podniky, novinka, osoba samostatně výdělečně činná, soutěžní řízení, technická spolupráce, technologie, vědecká spolupráce, výzkum a vývojISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)