Dokument EU 17934/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)
/kód dokumentu 17934/11, KOM(2011) 810 v konečném znění, 2011/0399 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 17934/11 dne 5.12.2011.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 12.01.2012 svým usnesením č. 167 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:daň z přidané hodnoty, financování Společenství, komunitární politika pro výzkum, konkurenceschopnost, malé a střední podniky, novinka, osoba samostatně výdělečně činná, soutěžní řízení, správní formality, stanovená kritéria, technická spolupráce, vědecká spolupráce, výzkum a vývoj, způsob financováníISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)