Dokument EU 17933/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 - rámcového programu pro výzkum a inovace (2014-2020)
/kód dokumentu 17933/11, KOM(2011) 809 v konečném znění, 2011/0401 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 17933/11 dne 5.12.2011.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 12.01.2012 svým usnesením č. 167 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:energetická rozvodná síť, financování Společenství, komunitární politika pro výzkum, konkurenceschopnost, malé a střední podniky, novinka, osoba samostatně výdělečně činná, ropovod, soutěžní řízení, technická spolupráce, transevropská síť, vědecká spolupráce, výzkum a vývoj, záměr zájmu Společenství, zásobování plynem, způsob financováníISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)