Dokument EU 17564/10

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
/kód dokumentu 17564/10, KOM(2010) 708 v konečném znění, 2010/0347 (APP)/Deskriptory EUROVOCu:činnost orgánu, lidská práva, národní implementace práva Společenství, návrh ES, orgán nebo agentura EU, práva jednotlivce, příslušnost Společenství, seznamISP (příhlásit)