Dokument EU 17066/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti
/kód dokumentu 17066/10, KOM(2010) 682 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:boj proti nezaměstnanosti, evropská strategie zaměstnanosti, finanční instituce, hospodářská recese, komunitární politika zaměstnanosti, mezinárodní měnový systém, odborná kvalifikace, plná zaměstnanost, profesní příprava, správa věcí veřejných, stát sociálních jistot, světová ekonomika, trh práce, vytváření pracovních příležitostíISP (příhlásit)