Dokument EU 16336/10

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANCE - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti
/kód dokumentu 16336/10, KOM(2010) 642 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:členský stát EU, evropská politika sousedských vztahů, finanční kontrola, financování, Fond soudržnosti, hospodaření se zdroji, hospodářská a sociální soudržnost, hospodářská recese, hospodářský růst, konkurenceschopnost, Pakt o stabilitě a růstu, politika zaměstnanosti, reforma základních institucí, regionální rozvoj, sociální blahobyt, sociální politika, spolupráce mezi institucemi, strukturální fondy, strukturální politika, trvale udržitelný rozvoj, vytváření pracovních příležitostí, znalostní ekonomikaISP (příhlásit)