Dokument EU 15962/12

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
/kód dokumentu 15962/12, KOM(2012) 636 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:akční program, automobilový průmysl, dohoda o volném obchodu, jednotný trh, konkurenceschopnost, novinka, podpora restrukturalizace, přestavba průmyslu, průmyslová restrukturalizace, recyklování, sladění norem, strukturální fondy, trvale udržitelný rozvoj, výzkum a vývoj, znečišťování motorovými vozidlyISP (příhlásit)