Dokument EU 15855/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na informace v trestním řízení
/kód dokumentu 15855/18, COM(2018) 858 final/ISP (příhlásit)