Dokument EU 15654/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance - Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU
/kód dokumentu 15654/17, COM(2017) 822 final/ISP (příhlásit)