Dokument EU 15574/17

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migrace
/kód dokumentu 15574/17, COM(2017) 820 final/ISP (příhlásit)