Dokument EU 15429/11

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
/kód dokumentu 15429/11, KOM(2011) 635 v konečném znění, 2011/0284 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:Corpus juris Společenství, jednotný trh, komunitární právo - národní právo, koupě, obchod uvnitř Společenství, obchodní omezení, obchodní smlouva, ochrana spotřebitele, poskytování služeb, smlouva, závazkové právo, zboží a službyISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)