Dokument EU 15282/10

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zdanění finančního sektoru
/kód dokumentu 15282/10, KOM(2010) 549 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:banka, finanční instituce, finanční trh, hospodářská recese, hospodářská reforma, měnová krize, oživení hospodářství, protikrizový plán, stabilizace hospodářství, úvěrová instituceISP (příhlásit)