Dokument EU 15151/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o připravenosti na rizika v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
/kód dokumentu 15151/16, COM(2016) 862 final, 2016/0377 (COD)/ISP (příhlásit)