Dokument EU 15150/16

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast) - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
/kód dokumentu 15150/16, COM(2016) 864 final, 2016/0380 (COD)/ISP (příhlásit)