Dokument EU 15135/16

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)
/kód dokumentu 15135/16, COM(2016) 861 final, 2016/0379 (COD)/ISP (příhlásit)